Wirahma Nyaeta

Rumpaka Kawih Bahasa Sunda: Cara Mudah Menjaga Kebudayaan Lokal

Keberagaman budaya di Indonesia memang salah satu kekayaan yang patut menjadi bangga bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap daerah memiliki keunikan dan kekhasannya sendiri dalam berbagai aspek kebudayaan, salah satunya adalah bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu aspek penting yang harus dijaga keberadaannya, mengingat bahasa daerah merupakan bagian dari identitas budaya daerah tersebut. Salah satu bahasa daerah yang patut dijaga keberadaannya adalah Bahasa Sunda. Rumpaka Kawih Bahasa Sunda merupakan salah satu bentuk upaya untuk memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan lokal.

Apa itu Rumpaka Kawih Bahasa Sunda?

Rumpaka Kawih Bahasa Sunda merupakan salah satu bentuk pengenalan dan cara menjaga keberadaan kebudayaan Sunda melalui sastra lisan. Rumpaka Kawih Bahasa Sunda ini berisi kumpulan puisi atau gurindam dalam Bahasa Sunda yang ditujukan untuk membuat orang memahami dan mengenal kosa kata serta pembentukan kalimat Bahasa Sunda.

Unsur-Unsur dalam Rumpaka Kawih Bahasa Sunda

Ada beberapa unsur yang terdapat dalam Rumpaka Kawih Bahasa Sunda, di antaranya adalah:

 • Unsur Bahasa Sunda; unsur utama dalam Rumpaka Kawih Bahasa Sunda adalah bahasa Sunda itu sendiri. Bahasa Sunda memiliki keunikan dan kekhasan pada kosakata aslinya dan pembentukan kalimatnya.
 • Unsur Puisi atau Gurindam; dengan menggunakan bentuk puisi atau gurindam, Rumpaka Kawih Bahasa Sunda menjadi lebih mudah dipahami dan menarik bagi pembaca atau pendengar.
 • Unsur Pendidikan; tujuan utama Rumpaka Kawih Bahasa Sunda adalah sebagai media pembelajaran dari segi kosakata dan pembentukan kalimat bahasa Sunda. Oleh karena itu, diperlukan unsur pendidikan dalam bentuk kumpulan puisi atau gurindam.
 • Unsur Kebudayaan Lokal; melalui Rumpaka Kawih Bahasa Sunda, kebudayaan lokal yang terdapat dalam Bahasa Sunda bisa dijaga keberadaannya dan dilestarikan.
Baca Juga :  Apa Perbedaan Dua Gambar Flora Diatas

Struktur Rumpaka Kawih Bahasa Sunda

Rumpaka Kawih Bahasa Sunda memiliki struktur yang terdiri dari judul, pengenalan, isi, dan kesimpulan. Struktur Rumpaka Kawih Bahasa Sunda bertujuan agar pembaca atau pendengar lebih mudah memahami maksud dan tujuan dari Rumpaka Kawih Bahasa Sunda tersebut.

Contoh Rumpaka Kawih Bahasa Sunda

Judul Pembuka Isi Kesimpulan
Kembang Lamunan Nunjukkeun keindahan sareng kesenian gambar.

Adi-adi kembang luluh kaununna,
Kembang batu bangkas hirup pikeun wuling ketuk,
Kembang patra apal sadayana ngiringan panutup,
Ngan mangpaat kaucapkeun: Henteu sok maen,
Sareng pujiungan deui kembang anu meunang hela.

Kembang sasakala sarua amit,
Bening-bening mangkaneun sumelebet,
Tikoro lancip badeunghar elok,
Sareng aya tilu susur-
Cukup lauk dipangarepeun hirup sangkan ku raga.

Nunjukkeun sagala kembang baris jadi hela.

Berikut merupakan salah satu dari contoh Rumpaka Kawih Bahasa Sunda. Pada contoh tersebut, puisi tersebut menceritakan tentang keindahan dan peran kembang dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penggunaan bahasa dalam puisi ini sudah termasuk bahasa Sunda yang asli, sehingga dapat mempelajari kata-kata baru dalam Bahasa Sunda.

Manfaat Rumpaka Kawih Bahasa Sunda

Rumpaka Kawih Bahasa Sunda memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah:

 • Meningkatkan pemahaman tentang kosakata Bahasa Sunda;
 • Meningkatkan kemampuan dalam menggunakan Bahasa Sunda;
 • Memperkenalkan kebudayaan lokal Sunda kepada generasi muda;
 • Memperkenalkan seni sastra Sunda.

People Also Ask: Apa yang Harus dilakukan untuk menjaga keberadaan Bahasa Daerah?

Jaga keberadaan bahasa daerah dapat dilakukan dengan cara berikut:

 1. Menjaga dan memperkenalkan Bahasa Daerah kepada anak-anak sejak dini;
 2. Melakukan kegiatan-kegiatan bersifat kebudayaan lokal seperti mengadakan pentas seni atau festival;
 3. Mendukung pembelajaran Bahasa Daerah di sekolah-sekolah;
 4. Memasyarakatkan penggunaan Bahasa Daerah dalam kehidupan sehari-hari.
Baca Juga :  Contoh Percakapan Di Pasar Dalam Bahasa Inggris

Upaya-upaya di atas dapat membantu menjaga keberadaan Bahasa Daerah dan mempertahankan kekayaan budaya daerah setempat.

Setelah mengetahui mengenai Rumpaka Kawih Bahasa Sunda dan manfaatnya, simaklah setiap sajian puisi yang ada pada Rumpaka Kawih Bahasa Sunda dan jangan lupa untuk melestarikan budaya lokal kita.

Artikel tayang di suhudsukses.com

Kesimpulan

Rumpaka Kawih Bahasa Sunda merupakan salah satu upaya untuk melestarikan dan memperkenalkan Bahasa Sunda serta budaya lokal yang ada di wilayah Sunda. Pengenalan Bahasa Sunda melalui Rumpaka Kawih Bahasa Sunda dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang Bahasa Sunda serta kebudayaan yang terkandung di dalamnya. Selain itu, Rumpaka Kawih Bahasa Sunda dapat membantu memupuk dan melestarikan kecintaan terhadap bahasa dan budaya daerah.

Tinggalkan komentar